Chính sách giao nhận

  •  Ngày tạo: 19/09/2018
  •  Lượt xem: 3867
  •  Người đăng bài: Đặng Thị Thu Thanh
1. Vé tham quan
  • i-Tour giao vé và thu tiền tận nơi hoặc gửi phiếu xác nhận qua email, khách in phiếu xác nhận để sử dụng
2. Tour tham quan
  • i-Tour gửi hợp đồng và xác nhận dịch vụ qua email, khách in phiếu xác nhận để sử dụng dịch vụ
 
>