CẬP NHẬT QUY ĐỊNH KIỂM DỊCH MỚI NHẤT CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN

  •  Ngày tạo: 13/10/2022
  •  Lượt xem: 117
  •  Người đăng bài: System administrator

Vaccine được chấp nhận hợp lệ: bổ sung vaccine Vero Cell (Sinopharm), Sinovac, Covovax

Hành khách không có chứng nhận tiêm 3 mũi hợp lệ: chỉ yêu cầu xét nghiệm RT-PCR trong vòng 72 giờ trước khởi hành, không cần xét nghiệm nhanh tại sân bay đến và cách ly y tế.

---

*Giấy chứng nhận đã tiêm đủ 3 mũi, yêu cầu bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật:

Họ tên, ngày tháng năm sinh, tên vaccine/nhà sản xuất, ngày tiêm, số liều vaccine

Vaccine hợp lệ: Pfizer/AstraZeneca/Moderna/Janssen/Bharat Biotech/Novavax/Vero Cell (Sinopharm)/Sinovac/Covovax

*Trường hợp không có ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Nhật, vui lòng chuẩn bị thêm bản dịch thuật

Bản điện tử/Bản sao được chấp nhận trong trường hợp nhân viên y tế có thể xác thực nội dung

 
>