THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỘ CHIẾU ĐỂ XIN CẤP THỊ THỰC

  •  Ngày tạo: 12/10/2022
  •  Lượt xem: 181
  •  Người đăng bài: System administrator

Các visa được cấp đối với hồ sơ xin thị thực được nộp sau ngày 04/10/2022 sẽ không còn hiển thị chữ ký của cơ quan Lãnh sự/ Đại sứ quán Pháp do được chuyển đổi thành chữ ký điện tử.

Lưu ý: Hộ chiếu mẫu cũ đủ điều kiện vẫn sử dụng. Quy định về hộ chiếu này chỉ áp dụng với những người sử dụng hộ chiếu mới màu xanh dương)

(TLScontact)

 
>